Els mudres: el poder a les teves mans

Com actuen els mudres?

 

Per a entendre com actua sobre nosaltres els mudres, hem de saber que en els dits comencen alguns meridians d’acupuntura (nadis en la cultura de l’Índia) i en unir uns certs dits es formen circuits electromagnètics en el nostre cervell.

Realitzant el mudra aconseguirem alliberar l’energia bloquejada en el cos, pels canals d’energia i els chakras.

Tots els mudres tenen un benefici, un moviment d’energia, l’única cosa que hem de preocupar-nos és de realitzar-los amb intenció i d’una manera continuada, per a notar els seus efectes. El més aconsellable és practicar entre 5-20 minutos al dia cada *mudra, per això és convenient no realitzar practica amb més de tres mudres alhora.

Especialment en els moments de meditació hem de realitzar el mudra triat, perquè en aquest estat, el nostre cos està més preparat per a equilibrar l’energia, (estat ones Alfa).

Per a la realització de qualsevol *mudra, hem de realitzar una pressió molt suau, i si en algun moment sentim dolor o incomoditat desfer la postura. Es poden realitzar dempeus, asseguts o tombats.

La Pràctica

A la nostra mà, els principals canals d’energia són els quatre dits i el cinquè que tanca en circuit és el polze. A continuació un breu resum sobre cadascun dels quatre canals:

Dit índex: ones Alfa. Estat meditatiu. “vigilància relaxada” desproveïda d’activitat sensorial intensa.
Dit cor: ones Beta. Estat d’alerta i concentració. Resolució problemes.
Dit anul·lar: ones Delta. Somni profund. Activitat cardíaca i respiratòria al mínim.
Dit menovell: ones Eta: Estat similar a Alfa. Salut, creativitat i pau profunda.

Com vam dir en començar, els mudres empleats amb saviesa poden proporcionar-nos molts canvis i millores com ara:
– Ajuden a generar energia en el nostre cos, augmenta la vitalitat.
– Faciliten el descans i alleugen dolors.
– Equilibri: físic, mental i moral.
– Obtenir estats diferents de consciència.
– Ajuda en el creixement personal de cadascun.

Mudra Atmanjali.

També anomenat mudra de l’oració o de l’amor. És el més espontani i més universal de tots els mudres. Equilibra i regenera l’energia corporal, calma la ment i aclareix el pensament. Afavoreix també la comunicació amb formes superiors d’energia (o amb la Divinitat, segons es prefereixi). També s’usa en senyal d’agraïment.

Mudra Chin.

És el mudra bàsic de la meditació. Afavoreix el flux de l’energia corporal, desperta la ment i la intel·ligència.


Mudra Dhyani.

És el *mudra budista per excel·lència. La seva forma s’assembla a un bol buit que conté a l’Univers sencer. És molt còmode de realitzar. Elimina l’estrès, neta les emocions, i propícia la humilitat d’esperit i la pau interior.

 

Mudra Prithivi. És el mudra de la Mare Terra. Afavoreix la connexió amb les forces terrenals i l’autoconfiança, porta salut i atreu la prosperitat material.

En la iconografia cristiana també podem trobar imatges de mudres executats per les mans de Crist, María o altres sants. Són d’origen bizantí, i, possiblement, es deuen a una influència oriental arribada des d’antigues comunitats cristianes radicades a l’Índia, com l’Església Ortodoxa de Malankara, emparentada amb l’Església Ortodoxa Siriana. També podrien ser influència del cristianisme esotèric.

Compartir en: